• - Veldig mange unge gir tilbakemelding om at hasj er et taperdop. Utfordringen blant de unge under 18 år knyttet opp mot rus er alkohol, mener politioverbetjent Jan-Atle Larsen. Lars Idar Waage

- Alkoholbruken er det største problemet

— Utfordringen blant unge flest i Stavanger er ikke at de ruser seg på dop. Utfordringen er alkohol.