• UiS sine inntektene fra næringslivet synker. Knut S. Vindfallet

Næringslivet svikter UiS

Regnskapet for 2. tertial viser at UiS tiltrekker seg færre kroner fra næringslivet enn før. – Svært alvorlig, sier styremedlem Erling Øverland.