Strippet for stolthet?

Maren Østbø mener at strippeklubben i Sandnes bør få et kurs i menneskeverd i stedet for skjenkebevilling.