• Lars Idar Waage

De kjenner få homofile,men fikk en nyttig dag

Forebygging av mobbing av unge lesbiske og homofile var tema på ungdomskonferansen til Stavanger kommune.