• Kristian Jacobsen

Rege tar ikke gjenvalg

Etter 11 år som ordfører i Sola gjør Håkon Rege det klart at han ikke tar gjenvalg.