• Knut Vindfallet

Boligbrann på Vaulen

Borearbeid er grunnen til brannen.