Høyesterett har avvist anken i hijab-saken

Dette bekrefter statsadvokat Asbjørn Eritsland overfor Aftenbladet.

Merete Hodnes anke til Høyesterett er avvist. Her er den domfelte frisøren til høyre, mens Mailika Bayan er til venstre.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Høyesterett har avvist frisør Merete Hodnes sin anke i den mye omtalte Hijab-saken. Dommen fra Gulating lagmannsrett blir dermed stående.

I lagmannsretten ble Hodne dømt til å betale 7000 kroner i bot for å ha nektet en hijab-kledd kvinne, Malika Bayan, adgang i sin frisørsalong på Bryne.

Les også

Merete Hodne anker til Høyesterett

Les også

Merete Hodne dømt også i lagmannsretten

I Jæren tingrett ble Hodne dømt til å betale 10.000 kroner i bot. Grunnen til at boten ble nedjustert i lagmannsretten var at lagmannsretten ikke kunne se bort fra at Hodne ble utsatt for en provokasjon.

Hodne: - En halv seier

– Jeg føler jeg vant en halv seier i lagmannsretten siden boten ble satt ned til 7000 og at jeg slapp saksomkostninger, sier Merete Hodne til VG.

– Jeg føler også jeg har fått utrettet veldig mye positivt. Jeg har fått fokus på viktigheten av å snakke om Muhammedanisme og fått fokus på hva hijab står for. Hijab er det samme som IS-flagg, sier Hodne til avisen.

Ber om ro

Hodnes forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide, sier til Aftenbladet at hennes klient er skuffet over Høyesteretts avgjørelse.

– Nå håper jeg at pressen kan gi min klient fred. Etter den siste runden i retten har Hodne gått på en skikkelig smell. Både hun og familien trenger ro nå. Det håper jeg at folk kan respektere, sier Ellefsen Eide, som synes Høyesteretts avgjørelse er kort og også tynn.

Bakgrunn:

– Slik sett er også jeg skuffet. Vi har hele tiden bedt om en rettsavklaring. Det har vi ikke fått, sier advokaten til Aftenbladet.

Politisk korrekt

Forrige fredag ble det klart at Stavanger tingrett ikke gir Merete Hodne medhold i kravet om midlertidig forføyning. Hodne mener at Løgnaslaget ærekrenker og også krenker privatlivets fred ved å synge om «nazifrisøren fra Bryne» i en av sketsjene i komikernes siste revy, Løgnasevangeliet.

Les også

Hodne krever "nazifrisør" ut av "Løgnasevangeliet"

Les også

Skammelig mobbing fra Løgnaslaget!

Hodne har tidligere uttalt at hun vil saksøke Løgnaslaget. Dette er ikke lenger sikkert.

Ellefsen Eide er skuffet over Høyesterett som hun mener at i sin begrunnelse fremstår som mer politisk korrekt enn juridisk korrekt.

– Dette er en avgjørelse hvor det politisk korrekte ser ut til å være det viktigste. I denne saken er ikke tiltaltes oppfattelse av situasjonen lagt til grunn. Det skal den i henhold til norsk lov, sier forsvareren.

Les også

Hvis det finnes en pris til hijabens fremme, bør den tildeles Merete Hodne

– Jeg tror ikke dette er en avgjørelse som står seg. Til det etterlater den seg et for stort rom for tolkning, sier hun.

Begrunnelse

Hodnes anke til Høyesterett gjaldt lovanvendelse og saksbehandling. I Høyesretts ankeutvalg sin begrunnelse heter det at utvalget slutter seg til lagmannsrettens vurderinger når det gjelder lovtolkningen.

«Utvalget er således enig med lagmannsretten i at hijab, uansett eventuell annen symbolverdi, også må anses som et religiøst symbol. Når lagmannsretten, etter sin vurdering av bevisene, kom til at tiltalte nektet fornærmede frisørtjeneste utelukkende fordi hun bar hijab, er det korrekt rettsanvendelse at nektelsen skjer «på grunn av personens ... religion», heter det i avgjørelsen.

Les også

Ytringsfrihet: «Hæstkuk», «nazifrisør» og Løgnaslaget i forvirringens tid

Les også

Jurist-veteran Leif C. Middelthon sr.: Frisøren Merete Hodne må frifinnes

Les også

Vi fulgte rettssaken mot Merete Hodne

Utvalget viser til lagmannsrettens nærmere begrunnelse for dette.

«Bevisvurderingen knyttet til tiltaltes subjektive skyld kan ikke prøves av Høyesterett.

Ankeutvalget finner etter dette ikke tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet for Høyesterett», står det i avgjørelsen.

Publisert: