• Morgensamling. Nærmest Emilia Johansen og Hedda Sofie Espegard. Hans E. H. Jacobsen

Barnas Dal

Det er færre pensjonister, men desto flere barn under årets sommerstevne i Sarons Dal i Kvinesdal.