• Dei 15 bebuarane ved Riska bufellesskap har produsert mange tepper som allereie gjev varme i Etiopia. Frå venstre: Torbjørg Østhaug, Sigrid Skjørestad, Gerd Stangeland, Ågot Vareberg, Ingeborg Eikeskog, Haldis Ommundsen, Sigrid Foss, Signy Gahnstrøm og Judith Rasmussen. Vegard Tj rhom

Varme tepper frå Riska til Etiopia

Bebuarane ved Riska bufellesskap har teke opp att gamle kunster for å gjera noko for andre. Sidan i vår har gjengen strikka tepper til eit prosjekt i Etiopia.