Ryfast-klage fører trolig ikke fram

Ryfast kommer etter alt å dømme ikke til å bli stanset av EFTA Surveillance Authority (ESA), overvåkningsorganet som passer på at EØS-avtalen følges.