• Langtidsavdelingen på Hjelmeland omsorgsenter legges ned og omsorgsenteret vil i framtiden inneholde plasser for kortidsopphold, rehabilitering, lindrende, akutt og øyeblikkelig hjelp. Tor Inge Jøssang

Protest mot flytting av eldre

Pårørende reagerer på at fem eldre flyttes fra Hjelmeland omsorgssenter til Årdal omsorgsenter i ekspressfart.