• Forsker og lege Corinna Vossius mener sykehjemslegevakten er en av årsakene til at få av sykehjemsbeboerne i Stavanger blir unødvendig lagt inn på sykehus. En annen årsak er god legedekning. Stokka universitetsykehus for eksempel, har fire leger, to i hundre prosents stilling, en jobber 70 prosent og hun selv har 60 prosents stilling her. Jonas Haarr Friestad

Stavanger utvider sykehjemslegevakten

Det skal nå bli lettere for sykehjemmene å få tak i lege i helgene. Utvidelsen av sykehjemslegevakten er det nyeste grepet Stavanger tar for å gi sykehjemsbeboerne god behandling.