• Det har gått hardt ut over busskurene i 2011. I Stavanger knuses det flest på Tjensvoll og Ullandhaug.

Flest busskur knuses på Tjensvoll

Stavanger kommune klager sin nød over hærverk på de reklamefinansierte leskurene. Hele 37 ble knust i fjor.