• Amdal Miljø Container vil utvide virksomheten på Forus, men det liker ikke naboene. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Sandnes-politikerne sier nei

Både Sandnes-politikerne og sjefen for bymiljø i Sandnes går imot Amdal Miljø Containers ønske om å utvide virksomheten.