• Antydning til sommer på Vaulen. Jarle Aasland

Fint i dag, ustabilt til helgen

Nok en gang kan meteorologene love ustabilt helgevær.