• Politibetjent Trond Sirevåg trenger hjelp til å finne eierne av alt tjuvegodset fra hytteinnbruddsraidet. Det er ikke sikkert eierne ennå vet at tjuver har brutt seg inn. Torstein Lillevik

Er noe av dette tjuvegodset ditt?

Politiet ber nå folk om å sjekke hyttene sine etter et stort innbruddsraid mot hytter i Sandnes.