• I helgen arrangeres Alternativmessen i Stavanger. Her er messearrangør Christian Paaske fotografert under fjorårets messe sammen med healer Willy Hansen fra Lier, som skulle demonstrere sine ferdigheter. Om lag 3000 mennesker besøkte messen i fjor. Knut S. Vindfallet

Mange liker å bli lurt?

Tv-programmet Folkeopplysningen på NRK plukker påstandene til alternativbransjen fra hverandre og Human-Etisk forbund skaper stort engasjement med kampanjen Ingen liker å bli lurt. Likevel venter arrangørene storinnrykk til Alternativmessen. Hvorfor?