Strandbu i fengsel for narko

En 25-åring fra Tau må sone 18 dager i fengsel for oppbevaring av hasj og cannabis.