• De søkte i sommer langs havet etter nye historier om Jæren og malerne: Tidligere fylkeskultursjef Egil Harald Grude, til venstre, Leif Andenes i Bryne kunstforening, Kristin Lode i Destinasjon Jæren, kunsthistoriker Hild Sørby, Bjørn Moi i Destinasjon Jæren, Geir Skadberg i Innovasjon Norge og Atle Jerstad i Glødefisk. Nå legges funnene i en skuff. Geir Sveen

De gir opp turen etter fylkets nye turistmagnet

Jærmalerne skulle bli det nye, store reiselivsprosjektet for Stavanger-regionen. Onsdag ble hele prosjektet stoppet med umiddelbar virkning.