SVs budsjett: 120 millioner ekstra til kommunale boliger

Flere boliger til vanskeligstilte og mer til barnehage og skole – det er hovedlinjene i SVs alternative budsjett.

Publisert: Publisert:

Eirik Faret Sakariassen (f.v.), Eilef Meland og Marcela Molina la onsdag formiddag fram SVs alternative budsjett. Foto: Anders Minge

 • Siv Helen Kvalvåg
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

— Stavanger har en skjevhet i inntekt og levekår som er bekymringsfull. Kommunen må i større grad være sjenerøs. Vi har den siste tiden fått flere rapporter som viser at fattigdommen øker og stadig flere blir bostedsløse i kommunen. Samtidig har vi tall som viser at Stavanger har ressurser til å gjøre noe for de fattige, sa gruppeleder Eilef Meland da SV onsdag formiddag la fram sitt budsjettforslag.

Partiet øker rammen for drift med i gjennomsnitt 100 millioner kroner de neste fire årene, sammenliknet med rådmannens forslag. I tillegg vil partiet at kommunen skal investere for i gjennomsnitt 200 millioner mer hvert år i fireårsperioden.

— Ferske tall viser at Stavanger investerer betydelig mindre enn både de andre storbyene og landsgjennomsnittet. Kommunen tåler altså flere investeringer, hvis de bare er samfunnsnyttige, sa Meland.

Kommunale boliger

Den største enkeltinvesteringen i SVs budsjett, er kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte. Her dobler de beløpet sammenliknet med rådmannens forslag; partiet vil bruke 60 i stedet for 30 millioner hvert av de fire årene på dette.

— Stavanger har gjort en dårlig jobb på dette området de siste årene. I fjor brukte vi bare 5 millioner på kommunale boliger, nå vil rådmannen øke til 30, men vi vil altså doble dette, forklarer Meland.

Les også

201 i kø for bolighjelp i Stavanger

Les også

Mye vedtatt, lite gjennomført

Les også

Thorbjørnsen lover køen skal bort innen ti år

I tillegg vil SV sørge for at Nye Gamlingen kommer tidligere, skateparken på Tasta blir realisert, og de vil ha nytt bygg til Øyane sykehjem i perioden. Penger til dette tas fra Folkebadet, flaskehalsutbedring og ved å utsette Bjergstedparken til 2018. ## Kjøkkenhjelp i barnehagen

Også på driftssiden gjør SV et grep for å bedre kommunens boligpolitikk. Det settes av til sammen 13,3 millioner kroner til såkalt boligsosial arbeid. Tanken er å opprette fem stillinger som skal brukes til å følge opp dem som bor i kommunale boliger og bedre deres boevne.

— Vi vil også oppjustere sosialhjelpssatsene, sa Marcela Molina.

Les også

Sosialhjelpsbudsjettet sprengt

Ellers vil SV bruke drøye 9 millioner kroner mer enn rådmannen på barnehage og 22 millioner mer til skole. I tillegg legger de inn penger for å hindre økt foreldrebetaling i barnehage, SFO og kulturskolen.

I barnehagesektoren satser partiet på økt pedagogtetthet og utdanning av ansatte. Det settes også av 12,4 millioner kroner til at barnehagene kan ansette egne folk til kontor— og kjøkkenarbeid, slik at pedagogene kan brukes der de trengs mest.

Les også

Barnehagene forlanger å bli hørt

Flere lærere

I skolen skal de ekstra driftsmidlene gå til flere lærere på de laveste trinnene.

— Målet er at skolene på sikt skal kunne ha to lærere i hver klasse på 1. til 4. trinn. Dette klarer vi ikke i denne omgang, men vi legger inn 45 millioner kroner denne perioden, som vi mener er en god begynnelse, sa Eirik Faret Sakariassen.

SV har i sitt budsjett lagt inn 9 millioner kroner ekstra til spesialundervisning neste år. Beløpet øker i perioden; 12 millioner i 2015, og 15 millioner i 2016 og 2017.

Les også

Posisjonen i Stavanger plusser på 8 millioner til skolene.

Les også

Frp vil styrke skolen med 17.5 millioner kroner

Les også

Ap vil styrke spesialundervisningen med 14 nye stillinger

Les også

- Elevene får ikke hjelpen de trenger

SV vil også gjenopprette leirskoletilbudet, ha en vaktmester på hver skole og opprettholde frukt— og grøntordningen.

Slik får de penger

De økte driftsutgiftene skal dekkes inn blant annet ved å øke eiendomsskatten, ta ut utbytte fra Stavanger Parkering KF, legge ned Greater Stavanger og kutte i politikernes honorarer. Penger til ekstra investeringer skal hentes fra salg av utstillingshallen i Forum og utbytte fra Forus Næringspark.

— Forus Næringspark, som Stavanger eier sammen med Sandnes og Sola, har en beholdning på hele 517 millioner kroner. Dette er nedsyltet kapital som vi kan få nytte av i framtiden. Hvis vi selger næringsparken, vil Stavanger få 243 millioner kroner. Da har vi mulighet til å opprette et eget miljøfond, sa Meland.

Sandnes har allerede signalisert at den kan være interessert i å selge. Hvis Stavanger gjør det samme, er det altså to tredjedels flertall for salg.

— I denne perioden har vi ikke lagt opp til salg av Forus Næringspark, men det er målet på sikt. Foreløpig har vi nøyd oss med å ta ut aksjeutbytte. Bare det gir en betydelig inntektskilde, sa Meland.

Her kan du lese Stavanger SVs alternative budsjett for 2014 i sin helhet:

LES OGSÅ:

Publisert:

Les også

 1. Aller viktigst: Utbygging

 2. Frp gir mer både til fattige og rike

 3. «Rødt» bolig-grep

Mest lest akkurat nå

 1. Viking leier ut tre spillere

 2. Leter etter John Olav med full styrke

 3. Fire nye smittebærere i Sandnes siden torsdag

 4. Politiet søker ikke ved Månafossen gjennom helgen

 5. Gunnar Eiterjord slutter som sjef for Rogfast

 6. Her blir det nytt kjøpesenter og sykehus

 1. Stavanger