• Med utsyn til ei av landets flottaste strender, Brusanden, drøftar ordførar Mons Srkettingland framtida for Stokkalandsmarka med Ingelin Aarsland, Dag Tellef Risdal og Nils Reidar Mellemstrand. Men korleis skal innbyggjarane her lettast koma seg til havet? Pål Christensen

Vegen frå Stokkalandsmarka skal gå sørover

Er det best for folk i utbyggingsområdet Stokkalandsmarka å kjøra rett vest til Fv 44 eller kjøra sørover til Brusand? Sørover, meiner kommunestyret.