• Motsatt side (høyre) av kjørebanen kan nyttes dersom den gående ellers ville bli utsatt for fare, eller hvis særlige forhold tilsier det, ifølge trafikkreglene. Bildet ble tatt i 2008. Tor Inge Jøssang

- Jeg vet det er «feil», men går på høyre side for min egen sikkerhet

Lensmann Odd-Bjørn Næss går rulleski på høyre side av veien, selv om trafikkreglene tilsier noe annet.