• Fritidslederne Elsie Stensvik og Magnar Birkeland driver Gausel bydelshus og får her klem av Silje Sævareid (med skjerf). Gautesete skole slet med støy og uro både i klasserommene og skolegården, men ved å åpne fritidsklubben for elever i langfriminuttet og få voksne ut i skolegården, har forholdene bedret seg. (Foto: Lars Idar Waage)

Elevene trives på skolen, men ønsker mer arbeidsro

Foreldre i Stavanger er stort sett fornøyde med barnas opplæringstilbud. Men mange skoler sliter fremdeles med å få arbeidsro i timene.