Redusert kapasitet på Tau-ferja

Transport av farlig last gjør at Tau-ferja fra Stavanger 10.30 går med redusert kapasitet.