- Psykiatriske pasienter rammes av stenging

Erfaringskonsulent Målfrid Frahm Jensen ved psykiatrisk divisjon på SUS mener ledelsen er arrogant når de hevder at stengingen av den psykiatriske akuttposten ikke vil gå ut over pasientene.