- Psykiatriske pasienter rammes av stenging

Erfaringskonsulent Målfrid Frahm Jensen ved psykiatrisk divisjon på SUS mener ledelsen er arrogant når de hevder at stengingen av den psykiatriske akuttposten ikke vil gå ut over pasientene.

Publisert: Publisert:

Erfaringskonsulent Målfrid Frahm Jensen ved psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssjukehus. Foto: Guro Waksvik

Stavanger Universitetssjukehus må stenge en av fire akuttposter ved psykiatrisk divisjonfordi sykehuset ikke får tak i nok sykepleiere til å drive forsvarlig. Stengingen skjer i slutten av uken og vil vare i minst fire måneder. Erfaringskonsulent Målfrid Frahm Jensen jobber ved SUS og har tett kontakt med pasienter og pårørende som rammes av at post E1 nå stenges. Hun er frustrert over at 14 av 50 akutte sengeposter nå forsvinner for en lang periode.

— Det er arrogant å si at dette ikke går ut over pasientene slik ledelsen og tillitsvalgte hevder. Vi er ikke vant til å bli flyttet rundt slik det blir hevdet. Jeg har vært innlagt 12 ganger og hver gang på den samme sengeposten, sier Jensen, som har lang erfaring både som pasient og ansatt ved psykiatrisk divisjon.

Les også

SUS stenger akuttpost ved psykiatrisk avdeling

Trygghet og tilhørighet

Hun understreker at relasjoner til fast personale sammen med faste rutiner, er avgjørende faktorer for at pasientene skal blir godt ivaretatt.

— Relasjoner handler om tilhørighet og trygghet. En pasient med psykiske lidelser er i utgangspunktet sårbar enten vedkommende er innlagt på tvang eller frivillig. En stengning vil helt klart gå ut over pasientene, mener Jensen.

Hun lar seg også provosere over uttalelsene om at stengingen ikke vil heve terskelen for å bli innlagt, selv om hun vet at ledelsen prøver å gjøre det best mulig for alle berørte parter.

— Terskelen er jo høy allerede. Hvordan skal det da gå når de fjerner 14 senger. Jeg forstår ikke at terskelen for å bli innlagt da ikke blir høyere.

Tøff juletid

Jensen mener også at stengningen vil føre til en ekstra ufordrende julehøytid for pasienter med psykiske lidelser.

— Julen er den tiden da mange sliter mest. Det er kjent sak at høytider ofte er en ekstra sårbar tid for folk som allerede sliter psykisk. Det verste som kan skje er at pasienter som trenger hjelp ikke tar kontakt på grunn av dette, sier Jensen, som oppfordrer alle som trenger hjelp til å ta kontakt med helsevesenet.

Tall fra SUS viser at antall akutte innleggelser ved sykehuset har økt dramatisk de siste ti årene. 1533 ble innlagt ved AMC2 (akutt mottakspost ved psykiatrisk avdeling på SUS) i 2002. I 2011 var tallet steget til 2362. Det er en økning på 54

— Det er et paradoks at de fjerner 14 akuttplasser når antall innleggelser øker.

Tøff julehøytid

Den store økning har ført til at psykiatrisk divisjon nå får tilført 17 nye stillinger det kommende året, men problemet er mangelen på fagpersonale på arbeidsmarkedet. Per i dag finnes det 45 ledige stillinger ved spesialavdeling for voksne på psykiatrisk divisjon. I tillegg kommer de 17 nye stillingene. Åtte skal besettes i høst

Jensen mener psykiatrisk divisjon aldri burde kommet i denne situasjonen.

— Jeg undrer meg over at de ikke har iverksatt tiltak tidligere. De må stille seg spørsmål om hvorfor sykepleiere ikke ønsker å jobbe der.

Nedleggelsen vil bety større belastning hos de distriktspsykiatriske senterne (DPS) i fylket som må belage seg på å ta imot flere pasienter som det ikke er plass til på akuttposten i Stavanger.

Publisert: