• Slik blir Hafsøhagen. Privat

Endelig et byggeprosjekt som begeistrer

I Egersund vil ofte byggherrer bygge høyt og i strid med den lokale kulturhistorien. Hafsøhagen kan derfor fort bli en mal for framtiden når det gjelder å tilpasse nytt til det gamle.