Sint mann slo postkasser

Og han ble ikke blidere da politiet dukket opp.