Fratatt to kniver på NAV-kontor

NAV-klient (24) i Stavanger fratatt to kniver og anmeldt etter samtale med veileder.