• Første spadestikk ble tatt i november på Solbakk i Strand. I slutten av februar åpnes anbudet for den ene halve Solbakktunnelen. 22 personer fra 13 ulike firma var nylig med på befaring, blant de selskaper fra Sveits, Østerrike og Island. I bakgrunnen på bildet ligger Tau. Jon Ingemundsen

Ryfast skaper hodebry

Om seks år forlenges motorveien i Stavanger helt inn til Ryfylke. I glasskula ser ryfylkingene sju utfordringer.