• Under bilfri dag i 2011 var det anledning til å spise nistepakka på Motorveien. Kent Skibstad

Drømmer om å stenge Motorveien igjen

Bilistene raste da Motorveien var stengt under Bilfri søndag for to år siden. 15. september blir det i stedet Miljøsøndag, som i fjor.