• Stavanger har kjøpt Teknikken-tomta med tanke på å bygge lokalmedisinsk senter her. Nå gir Per A. Thorbjørnsen (til høyre) staten skylda for at det neppe blir noe nybygg. Dette bildet ble tatt i mars 2011 sammen med varaordfører Bjørg Tysdal Moe(KrF). Også da var ærendet at staten måtte betale. Men øremerkede midler til det kom ikke. Kristian Jacobsen

Slik skal lokalmedisinsk senter i Stavanger bli

Frisklivssentral, tilbud til funksjonshemmede barn, kurs i depresjonsmestring. Det er tre av mange tiltak rådmannen vil ha i lokalmedisinsk senter som trolig kommer i Hjertelagets lokaler.