• Etter å ha brukt 750 tonn med sprengstoff ser bas Bjarte Jansen endelig lys i tunnelen. I røysa åpner anleggsleder Bergljot Skonnord en flaske med sprudlevann. Tor Inge Jøssang

Salutt for ny tunnel

Det er gjennomslag for Svotunnelen som skal sikre Tysdalsvatnet, en av Vestlandets mest rasfarlige strekninger.