• Ragnvald Nilsen,Høyre, fikk ikke flertall for en ordning som sikrer alle elever sosiale skoleturer, dersom det ikke er mulig for skolene å tilby leirskole. Marit Hæreid

– Turer kan være i gråsonen

Kommunen anbefaler ikke overnattingsturer der lærerne har ansvaret på dagen og foreldrene har ansvaret om kvelden og natta.