• Sissel Stenberg (Frp)

Skal spørre ungdommen om barnevern

Hva synes ungdommen om hjelpen de får fra barnevernet?