Nøkkelpersoner har sluttet

I løpet av kort tid har en rekke sentrale personer i Skagenfondene sagt opp.