Stjeler krabber fra naturskole

Mandag opplevde de det igjen. I nattens mulm og mørke var krabbeteiner blitt tømt av uvedkommende.