• Dette bøketreet har nylig vært gjenstand for en dom i Gulating lagmannsrett. Thomas Middelthons bestefar plantet treet i 1920, og har vokst seg høyt, slik bøketrær på Eiganes gjerne gjør. Jarle Aasland

Trekrone har kostet 450.000

En langvarig krangel om en blodbøk på Eiganes er avgjort i Gulating lagmannsrett. Advokatutgiftene i to rettsinstanser løper opp i 450.000 kroner.