• 3.jpg Helen & Hard/Kruse Smith Eiendom/Indigo

Hyllet boligplaner i Østre bydel

Unge og pensjonister som bor høyt, tett og urbant i kollektiv? Det kan framtidens bomåte i Stavanger.