• Thor Magne Seland (H), til venstre, og Kåre-Ludwig Jørgensen (Frp) fant sammen i konsesjonssaken under møtet i formannsskapet i Sandnes. Pål Morten Borgli (Frp), i midten her, var i Haugesund da saken ble behandlet, men slutter seg til. Fredrik Refvem

Endelig fant Høyre og Frp sammen

Regjeringen vil oppheve konsesjonsloven og gjøre det enklere å omsette landbrukseiendommer. Det politiske flertallet i Sandnes er enig, i Gjesdal sa kommunestyret nei.