• Bønder og bygdefolk i Bjerkreim krever bedre garantier fra IVAR om at levebrødet ikke trues av at Stavanger-regionen skal skaffes mer rent drikkevann. Fra venstre Gunnhild Vassbø, Bente Gro Slettebø, Sunniva og Ivar Are Veen og Tor Gunnar og Camilla Gjedrem. Pål Christensen
    Galleri

Frykter drikkevann tar gårdsbruk

Bønder rundt IVARS nye vannkilde i Bjerkreim frykter at de må gå fra gård og grunn for å skaffe Stavanger-regionen mer drikkevann. Nå forlanger de skriftlige garantier for fortsatt eksistens.