• Christian Wedler (til venstre) leder bystyregruppa til Frp i Stavanger. Leif Arne Moi Nilsen er nestleder. Pål Christensen

Foreslår ekslusjon av Wedler og Moi Nilsen

Frp-medlem Finn Berner går inn for at Christian Wedler og Leif Arne Moi Nilsen bør ekskluderes og at Kari Raustein overtar som ny leder av bystyregruppa.