Rogaland gikk ikke i krigen for 40 statlige UD-jobber

Stavanger kunne fått 40 internasjonalt orienterte, statlige arbeidsplasser. Rogaland kriget ikke for Fredskorpset, som nå skal til en by uten direkterute til utlandet.

(F.v.) Jan Tore Sanner (H) begrunnet flyttingen av Fredskorpset til Førde med at det ville gi distriktspolitisk størst effekt. Her sammen med utenriksminister Børge Brende (H) som offentliggjorde beslutningen i forrige uke.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

En lang rekke aktører har kjempet med nebb og klør for å få Fornybar AS og statlig landbruksforvaltning til Rogaland.

De om lag 40 statlige arbeidsplassene i Fredskorpset som regjeringen vurderte å flytte til Førde, Trondheim og Stavanger, har imidlertid forbigått oljenedturens hjemfylke i stillhet.

Fredskorpset forvalter en utvekslingsordning for deling av erfaring og kunnskap mellom Norge og land i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Det er direkte underlagt Utenriksdepartementet (UD), har om lag 40 ansatte og ble i år bevilget 188 millioner av Stortinget.

Les også

Fredskorpset flyttes til Førde

Les også

Stavanger blir knust av Trondheim, Bergen og Oslo

Les også

Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo

Flyttes til by uten flyrute til utlandet

I forrige uke offentliggjorde regjeringen flyttingen til Førde, en by uten direkteflyruter til utlandet.

I en UD-utredning argumenteres det for nødvendigheten av å opprettholde et høyt aktivitetsnivå med besøk i 23 samarbeidsland og på ulike steder i Norge.

«Dette stiller krav til transportmuligheter og i første rekke flyforbindelser til Oslo og til destinasjoner i utlandet. Stavanger og Trondheim har henholdsvis 28 og 30 avganger til Oslo daglig. Dette gir stor fleksibilitet. For Førde vil 5 avganger daglig gi mindre fleksibilitet. Stavanger og Trondheim har direkte ruter til utlandet, men færre avganger enn Oslo. Førde har ingen avganger ut av Norge», heter det i rapporten.

Siri Meling (H), leder av Rogalandsbenken på Stortinget, mener det var lurt å prioritere å bruke krefter på å få Fornybarfondet og landbruksjobber til Rogaland.

«Beskjed»: La det seile

Greater Stavanger jobber for å skape arbeidsplasser, økt verdiskapning, «se muligheter» og å få jobbet frem konkrete resultater for Stavanger-regionen, ifølge hjemmesiden.

Greater-direktør Kristin Reitan Husebø henviser til mulighetsutvikler Birger Haraldseid.

På spørsmål om Rogaland bare lot Fredskorpset seile, svarer han i en tekstmelding at «det var føringen vi hadde».

Han skriver at det var en viss interesse for å ta dette opp i siste fase, men at det aldri var noe «pådriv» verken fra akademia eller andre, så vidt ham bekjent.

På spørsmål om hvem føringen kom fra, ber Haraldseid Aftenbladet om å kontakte Rogalandsbenken på Stortinget.

– Naturlig å gjøre en prioritering

Lederen på Rogalandsbenken på Stortinget, Siri Meling (H), sier hun ikke helt vet hva Haraldseid sikter til.

– Men vi har hatt en dialog med Greater Stavanger og andre med interesse for å flytte statlige arbeidsplasser til vår region. Det kan være at han sikter til at vi der har diskutert ønskelisten og hva vi må prioritere, sier Meling.

Hun sier at man ikke kan få alt man peker på.

– Det er helt naturlig å gjøre en prioritering. Først var det Fornybarfondet, dernest Landbruksdirektoratet (ikke avgjort ennå). Selv om det helt sikkert er gode argumenter for å få Fredskorpset til Stavanger-regionen, tror jeg det har vært lurt å bruke og samle kreftene rundt Landbruksdirektoratet.

– Kunne det virket mot sin hensikt også å gå for Fredskorpset? Kunne Stavanger-regionen har framstått som kravstore med tanke på Fornybarfondet og landbruksforvaltningen?

– Jeg synes ikke vi er kravstore. Andelen statlige arbeidsplasser er lav i vårt fylke, så det er helt på sin plass å være på banen og kreve å få lokalisert statlige arbeidsplasser til Rogaland, også med tanke på høy ledighet.

– Hva er ditt inntrykk av bakgrunnen for å legge Fredskorpset til Førde?

– Jeg kjenner ikke argumentasjonen rundt Fredskorpset, den type kompetanse som kreves og begrunnelsen for beslutningen. Jeg vil tro at det er en samlet pakke. For oss det et viktig mål i seg selv å ta hele landet i bruk og spre arbeidsplasser, bygge opp kompetanse og gjøre det attraktivt å bo og jobbe selv i mer grisgrendte strøk, sier Meling.

Sveinung Rotevatn (V) har kjempet for å legge Fredskorpset til Førde.

Startet med pressekonferanse i Førde

Iselin Nybø (V) ber Aftenbladet sjekke med fylkesordføreren eller Greater Stavanger.

Hun representerer partiet som fra første dag bygget opp Førde som det heteste alternativet.

Samtidig som planene om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo ble offentlig konkretisert 14. februar, sa Sveinung Rotevatn (V) til Aftenposten at «vi vil jobbe for at Førde blir valgt».

Både Rotevatn og stortingskollega André Skjelstad (V) troppet samme dag opp på en pressekonferanse - på rådhuset i Førde - for å presentere nyheten om at arbeidsplasser fra NVE eller Fredskorpset kunne havne i Førde.

– Det kan komme fleire statlege arbeidsplassar enn dette til Sogn og Fjordane, sa Skjelstad under pressekonferansen ifølge Firda.no.

Førde-ordfører Olve Grotle (H) la til at «(...) det bles ein vind i retning Førde».

Heller landbruk enn fredskorps

Valget av Førde er ikke godt mottatt internt i Fredskorpset, hvor Aftenbladet vet det er stilt spørsmål om en mulig «skinnprosess».

– Hvorfor var ble det ingen krig om Fredskorpset i Stavanger, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF)?

– Det har vært henvendelser, og det har vært forsøkt å avklare om det var muligheter. Jeg tror det handler om å samle kreftene om Landbruksdirektoratet. Jeg tror ikke det har vært noen formelle henvendelser eller formalisert, koordinert innsats, men litt sonderinger hver for seg.

– Skapte Fornybar AS-prosessen slitasje og gjorde folk slitne?

– Jeg tror ikke det. Det kunne selvsagt blitt gjort noe for å få Fredskorpset, men jeg tror det var mer grunnlag for å arbeide for Landbruksdirektoratet.

– En skal vel ikke kimse av 40 arbeidsplasser?

– Jeg er enig i det, men jeg tror vi prøvde å fokusere på det som var reelt og rette innsatsen der.

– Var Førde opplest og vedtatt fra starten av?

– Nei, vi har ikke forholdt oss til at det var det, selv om vi har fått signaler, sier hun.

Christine Sagen Helgø (t.h.) er på ferie og henviser til Bjørg Tysdal Moe (KrF). Hun bekrefter at Stavanger kommune ikke tok noen spesifikke grep for å få Fredskorpset til Stavanger.

Stavanger: – Førde ble nevnt

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) har ferie og henviser til Bjørg Tysdal Moe (KrF), fungerende ordfører.

– Vi har nok nevnt det som et alternativ, men vi har ikke spesifikt jobbet bare for det. Vi har jobbet mye for å få landbruksforvaltningen og Fornybarfondet hit. Fredskorspet ble nok nevnt som en mulighet, sier Tysdal Moe.

Selv mener hun at globaliseringslinjen på VID (vitenskapelige høgskole, tidligere Misjonshøgskolen i Stavanger) er «midt i blinken» for Fredskorpset.

– Likevel tok ingen grep?

– Ikke spesifikt, men det ble nevnt.

– Nevnt på et møterom i Stavanger?

– Jeg tør ikke å si hvor, men jeg husker at jeg argumenterte for å få Fredskorpset til vår region. Det var ikke noe eget brev eller en voldsom argumentasjonsrekke, men det ble nevnt.

– Nevnt sentralt i Oslo, på partimøter sentralt eller i Stavanger?

– Det er nevnt i Rogaland KrF-sammenheng, og jeg vet at KrF har arbeidet for at Fredskorpset skal være lokalisert i et fagmiljø.

– Er ikke det pussig når det er snakk om 40 arbeidsplasser, mens Fornybarfondet kan etableres med så lite som 20 arbeidsplasser?

– Vår regionale strategiske næringsplan har to hovedsatsingsområder, energi og mat. Gjennom fornybarfondet får vi styrket energiområdet. Det er da naturlig at vår region har jobbet for å få landbruksforvaltningen som det andre statlige organet, sier hun.

– Fornybarfondet kan ha 20 arbeidsplasser i en startfase, men den lokaliseringen kan skape langt større ringvirkninger enn som så. Det blir i seg selv viktig for å få andre nyetableringer til i Stavanger-regionen, sier hun.

– Jeg var senest på Det Norske Misjonsselskaps generalforsamling og talte onsdag og nevnte hvor mye den tidligere Misjonshøgskolen har betydd for asylanter, flyktninger og et blikk for verden. Jeg mener samfunns- og globaliseringsmiljøet der er et godt argument for å få Fredskorpset til Stavanger.

– Litt sent å komme med det nå?

– Ja, men det var det som var blant argumentene, sier hun.

Offisiell versjon

– Det er viktig for regjeringen å sikre sterke internasjonalt rettede fagmiljøer også utenfor Oslo, sa utenriksminister Børge Brende (H) etter at beslutningen ble offentliggjort i forrige uke.

– Denne virksomheten vil bidra til å bygge et sterkere regionsenter i den nye kommunen i Sunnfjord, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Sanner har ifølge en UD-utredning helt rett i at det er distriktspolitisk smart å gi Førde disse statlige arbeidsplassene.

Men utredningen viste også økte kostnader både i en overgangs- og etableringsfase og på permanent basis. Etableringen anslås å koste mellom 28 og 62 millioner kroner, og ifølge rapporten vil kostnadene i form av både penger og tid til reiser være størst ved Førde.

I rapporten heter det blant annet at:

«(...) Trondheim og Stavanger vil gi Fredskorpset best forutsetninger for rekruttering av personell med relevant kompetanse. Det vil trolig også være et større potensiale for å tiltrekke arbeidskraft nasjonalt. Både Stavanger og Trondheim har FoU-miljøer av relevans for Fredskorpset.

Næringslivsforeninger og relaterte aktører, inklusive større bedrifter kan også være relevante partnere. Begge steder og i særlig grad Stavanger har et internasjonalt miljø som det kan bygges på.

Fredskorpset kan bli en viktig ressurs og katalysator for de internasjonale miljøene i Stavanger eller Trondheim. Dette kan på sikt også bidra til å styrke den internasjonalisering som skjer på regionalt plan i Norge. (...)

Førde framstår som det alternativet som gir absolutt størst distriktspolitisk gevinst, men har den største risikoen når det gjelder å rekruttere tilstrekkelig faglig kompetanse til å drive Fredskorpsets internasjonale arbeid. Når det legges vekt på den virksomhet Fredskorpset skal drive og den effekten Fredskorpset kan ha i å stimulere internasjonalisering på regionalt plan, framstår Stavanger og Trondheim som mest attraktive alternativer, men Førde vil også kunne fungere.»

PS! En utredning om landbruksforvaltningen skal være klar innen lørdag 1. juli.

Publisert: