- Politiet gjorde ikke noe straffbart

— Sefo (Det særskilte etterforskningsorganet for politisaker) har kommet til at politiet ikke har begått noen straffbare forhold i forbindelse med en biljakt i Sandnes i november i fjor, sier Sefo-leder, Elizabeth Baumann til Aftenbladet.