- Slutt å surmule, Zazzera

— Jostein Zazzera (Frp) må begynne å tale flertallets sak, fremforsin egen. Det mener tidligere 1. varamedlem til kommunalstyret fortekniske driftstjenester, Rolf Frafjord.