Mindre skuterstøy

Hyttefolk flest vil ha fred mellom hytte— veggene.