Lønnsom grøftegraving

FORSAND: Egeninnsats skal fortsatt honoreres ved spredt boligbygging i Forsand.