Flere vil bygge nye barnehager

Barnehagetilbudet på Tau er mangelfullt, men nå står utbyggerne i kø.