Kor og korps mister inntekter

Sandneskameratene og Sverre Sigurdson kan miste statusen som kulturinstitusjon. Det gir utrygghet og tapte inntekter, mener de.