Internettportal for Suldal

Jarle Nilssen frå Sand har i vinter brukt fritida til å samla all nettinformasjon om Suldal i ein eigen internettportal, kalla Suldalsporten.